Tåg i Schweiz

Flygplatser i Schweiz

I Schweiz heter det statliga järnvägsbolaget SBB. SBB är en förkortning för ”Die Schweizerischen Bundesbahnen” och är ett statligt ägt aktiebolag. Företaget är uppdelat på 4 olika divisioner:

  • Persontransport
  • Godstransport
  • Infrastruktur
  • Byggnader och mark

Tidtabeller för tåg i Schweiz

Tågresenärer i Schweiz får ofta ett mycket gott intryck av tågtrafiken i landet. De senaste offentliggjorda statistiken visar att 322 miljoner resor genomförs med tåg varje år och 95,8 % anländer med mindre än 5 minuters försening. Klicka här för SBB:s tidtabell med avgångs- och ankomsttider.

För persontransporten är det strategiska målet att SBB ska erbjuda avgångar som avspeglar medborgarnas preferenser. Ett annat mål är att erbjuda internationella avgångar med höghastighetståg.

Tågbiljett i Schweiz

Det är självklart möjligt att köpa enskilda tågbiljetter alternativt ett kort beroende på hur ofta man reser med tåg.

Om man till exempel pendlar till jobbet med tåg kan det vara en bra idé att köpa ett kort, som kallas för GA eller ”Streckenabonnement”. Om man bara reser någon gång emellanåt kan det vara en bra idé att köpa en Halbtax, Gleis 7, Tageskarten eller eventuellt bara en allmän 2-timmarsbiljett.

Om du vill veta mer om olika typer av tågbiljetter kan du klicka har nedanför:

Tågabonnemang i Schweiz

Tågbiljett i Schweiz

Biltåg Hamburg – Lörrach

Sovtåg Schweiz – Danmark

Köp tågbiljett i Schweiz

Alla första- och andraklassbiljetter kan köpas på antingen en järnvägsstation eller via internet. Det finns också möjlighet att köpa biljett på sin mobiltelefon i ett så kallat MMS.