Skattedeklaration i Schweiz

Skattedeklaration i Schweiz

När våren kommer är det dags att göra sin skattedeklaration i Schweiz, även kallad självdeklaration. I Schweiz är detta ganska komplicerat då det bland annat finns många tekniska termer och en brist på informationsutbyte mellan banker, försäkringsbolag och myndigheter. En självdeklaration i Schweiz med allt vad det innebär av möjligheter till skatteavdrag ser mycket annorlunda ut jämfört med vad man är van vid från Sverige. I praktiken betalar man bara skatt på de inkomster man själv har rapporterat in. Det har dock föreslagits att man liksom i exempelvis Danmark skall börja göra ökade kontroller av deklarationerna för att stävja skattefusk.

Det finns två system för att betala skatt för privatpersoner i Schweiz:

Det ena skattebetalningssystemet är källskatt (Quellensteuer) som betalas av alla utlänningar som inte har ett uppehållstillstånd av typ C (”Niederlassungsbewilligung C“). Det gäller till exempel utlänningar som har bott mindre än 5 år i Schweiz. Källskatten dras av på den slutliga skatten i samband med att myndigheterna får in din deklaration.

Sista datum för att lämna in sin självdeklaration i Schweiz är den 31 mars i kanton Zürich. Om det av någon anledning är omöjligt att få in deklarationen i tid kan man skriftligen ansöka om förlängd tidsfrist. Om man inte lämnar in deklarationen i tid kan det beläggas med upp till CHF 10 000 i böter.

Har du behov av hjälp med din skattedeklaration?

Om du har behov av hjälp för att fylla i din skattedeklaration kan du kontakta Alplandet. Vi skickar dig en checklista och en prisuppskattning för vårt arbete. Därefter skickar du bara de nödvändiga dokumenten som nämns i checklistan till oss så skickar vi tillbaka en ifylld skattedeklaration som du bara behöver skriva under och sedan skicka in till myndigheterna.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.