Skattebefriad besparing i Schweiz

Skattebefriad besparing i Schweiz

I Schweiz ryms det privata pensionssparandet inom ramen för den tredje pelaren, som är uppdelad i två delar: 3a och 3b. Pelare 3a är en bunden pensionsavsättning. En 3b kan endast öppnas hos ett försäkringsbolag och kan med rätt rådgivning ge skattefri värdetillväxt (det vill säga att ränteinkomster och andra vinster är skattebefriade).

De viktigaste egenskaperna hos en 3b med engångsutbetalning i Schweiz är:

  • Den försäkrade personen kan fritt bestämma till vem pengarna skall tillfalla vid dennes död
  • Inget maximibelopp för inbetalningar
  • Sker en utbetalning i form av ett engångsbelopp är detta som huvudregel skattefritt
  • Täckning för konkurs och arv
  • Besparingarna kan pantsättas under löptiden
  • Det är möjligt att göra extra tillägg som täcker för invaliditet och dödsfall

Avsättning till en pelare 3b genomförs ofta som ett led i ett personligt sparande och sker med skattade medel. Det finns inget tak för hur mycket pengar som kan betalas in. Avsättningarna kan läggas upp på olika sätt, bland annat genom inbetalning varje månad, ett engångsbelopp eller en årlig inbetalning.

För att pelaren ska ge skattemässiga fördelar måste löptiden ligga på minst 10 år och du ska vara bosatt i Schweiz. Dessutom skall pelare som har finansierats med ett engångsbelopp startas innan försäkringstagaren fyller 66 år och utbetalas tidigast efter att man har fyllt 60. Kan man hålla sig inom dessa ramar är alla vinster på såväl avsättningar med löpande premier eller engångsbelopp skattefria när de utbetalas.

Detta skattefria sparande i Schweiz kan endast startas hos ett försäkringsbolag och är ett effektivt verktyg för att optimera pension och förmögenhet i Schweiz.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.