Skatt i Schweiz (privatpersoner)

Skatt i Schweiz (privatpersoner)

För att förstå det schweiziska skattesystemet så bör man vara medveten om att det förekommer skatt på tre administrativa nivåer: Bund (stat), Kanton (region) och Gemeinde (kommun) och skattesatserna skiljer sig därmed åt beroende på var man bor.

De största inkomsterna kommer från följande skatter: inkomstskatt, bolagsskatt, moms (som ligger på 8 %) samt arvsskatt.

För privatpersoner är den tyngsta skatten inkomst- och förmögenhetsskatt. Inkomstskatten i Schweiz beräknas progressivt, det vill säga att procentsatsen ökar ju mer man tjänar.

Exempel på progressiv skatt

Person A tjänar CHF 100 och betalar till exempel CHF 5 i skatt, det vill säga 5 % av lönen. Person B tjänar samtidigt CHF 200 och betalar CHF 30, det vill säga 15 % i skatt. Person B har 100 % högre lön men 150 % högre skatt, detta är progressiv skala.

Den progressiva skatteskalan har varit föremål för kritik under senare år då många menar att den straffar personer som arbetar och tjänar bra.

Skatt för utlänningar

Alla schweizare betalar sin skatt i slutet av året och därför erhåller många som förvärvsarbetar en trettonde månadslön som ofta går åt till att betala skatten. Så länge en utlänning inte har ett uppehållstillstånd i kategori C så ska han betala källskatt, även kallad Quellensteuer. Skatten dras varje månad av direkt från lönesedeln av arbetsgivaren. I de flesta kantonerna slipper man dock att betala skatt på detta sätt om man tjänar över CHF 120 000 om året då man i det fallet går över till det allmänna schweiziska skattesystemet.

Skatt för gifta par

Till skillnad från i Sverige existerar sambeskattning av makar i Schweiz. Det betyder att ett gift par betalar skatt på basis av deras samlade inkomst och inte var och en för sig.

Individuell skatt i Schweiz

Ett särdragför Schweiz är att det är möjligt för förmögna personer att förhandla direkt med myndigheterna om sin skattesats. Denna modell (som framstår som mycket främmande för skandinaver) kallas Pauchalbesterung och är mycket efterfrågad. För att kunna omfattas av den ska man dock ha en förmögenhet på minst 100-150 miljoner svenska kronor och inte förvärvsarbeta. Skattesatsen inom ramen för den här modellen beräknas utifrån skattebetalarens ålder, familjeförhållanden och boendekostnader.

Reavinster

Reavinster som en privatperson gör på värdepapper är i regel skattebefriade i Schweiz.

Arvsskatt i Schweiz

Arvsskatt i Schweiz fastställs på kantonal nivå. I många kantoner är äkta makar samt barn undantagna från arvsskatt.

Kom ihåg att sista datum för att lämna in skatteupplysningar (självdeklaration) är den 31 mars. Eventuell förlängning av tidsfristen skall meddelas skriftligt.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.