Pensionssparande i Schweiz

Pensionssparande i Schweiz

Personer som vid pensionering endast har AHV (folkpension i Schweiz) och BVH (företagspension från Schweiz) får det svårt att behålla samma levnadsstandard när de slutar förvärvsarbeta. Lyckligtvis har man även ett trumfkort i form av pelare 3a. En 3a är en privat schweizisk kapitalpension och inbetalningen till denna är i princip bundna tills du går i pension. Pensionsbesparingen ger dock tre stora skattelättnader utöver att bidra till att förbättra den ekonomiska levnadsstandarden.

Skattemässiga fördelar i Schweiz

  • Inbetalningar till en pelare 3a kan räknas av från den skattepliktiga inkomsten och på grund av den progressiva skatteskalan innebär detta stora fördelar, inte minst för marginalskatten.
  • Besparingar och vinster på pensionssparandet är undantagna från beskattning under löptiden.
  • Vid utbetalning av pensionsmedel betalar man inkomstskatt på pengarna. Detta beräknas separat from all övrig inkomst och till en särskilt låg skattesats.

Fördelarna med privat pensionssparandet i Schweiz stiger i takt med lönen. Har man således en hög lön rekommenderas man att så snart som möjligt öppna en pelare 3a för att inte minst dra nytta av de skattemässiga fördelarna.

Precis som i Sverige finns det två aktörer som erbjuder kapitalpension: banker och försäkringsbolag. Vad som är bäst beror på individuella faktorer som riskvillighet, säkerhet och inte minst framtidsplaner. De tre mest använda lösningarna är:

  • Ett allmänt 3a-konto med flytande ränta som generellt ligger något högre än räntan på ett vanligt sparkonto.
  • En 3a med fast ränta och kapitalskydd och med möjlighet till uttag vid arbetsoförmåga och dödsfall.
  • En 3a med investeringsfonder (unit link). Besparingarna går till investeringsfonder och man kan välja med och utan kapitalgaranti.

Om man önskar utlösa sin 3a innan pensionering så kan det endast ske under någon av följande omständigheter:

  • Flytt från  Schweiz
  • Köp av fast egendom i Schweiz
  • Start av företag i Schweiz
  • Varaktig arbetsoförmåga

Kontakta oss gärna om du vill ha en offert på ett schweiziskt pensionssparande.