Pensionsrådgivning i Schweiz

Pensionsrådgivning i Schweiz

Livet för ofta med sig förändringar och våra personliga livsmål ändrar sig hela tiden, nya mål tillkommer och gamla försvinner. När man gifter sig och får en familj så kan målet vara att kunna köpa en bostad i Schweiz. Ett annat mål kan vara att bli egenföretagare, en ny bil, båt, resa världen runt eller flytta till ett annat land. De flesta personer har behov av att ha någon typ av försäkring som garanterar dem ekonomisk trygghet i oroliga tider så att ens oberoende inte försvinner.

Långsiktig planering är en fördel

En långsiktig och noggrann planering av förvaltningen av ens pension och förmögenhet är en bra investering. Med skatteoptimerat pensionssparande ger man inte bara sig själv utan också sin partner och familj de bästa förutsättningarna för ett bra liv.

Pensionsrådgivning i Schweiz

Hos oss på alpelandet.dk erbjuder i samarbete med Swiss Life pensionsrådgivning på danska. Våra paket omfattar inte bara försäkring av familjen och förmögenhet med hänsyn till riskreducering och skatter utan också teman som sjukförsäkring i Schweiz, köp av egendom i Schweiz samt en analys av andra relevanta försäkringar i Schweiz.

Dina fördelar är:

  • Överblick över olika pensionssystem i Schweiz, såväl privata som företagspension
  • Ingen överförsäkring och möjlighet till att täppa till eventuella luckor i pensionssparandet
  • Optimal försäkring av barn och äkta hälft
  • Tips och råd runt arv i Schweiz
  • Skatterådgivning i Schweiz
  • Låga försäkringspremier i Schweiz
  • Köp av fast egendom i Schweiz

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.