Olycksfallsförsäkring i Schweiz

Olycksfallsförsäkring i Schweiz

I Schweiz har alla anställda som huvudregel en obligatorisk olycksfallsförsäkring. Arbetar man mer än 8 timmar i veckan för samma arbetsgivare är den anställda försäkrad mot olyckor och arbetsrelaterad sjukdom. Täckningen gäller dygnet om (alltså även när man inte är på jobbet) och därmed har man en olycksfallsförsäkring på heltid. Om man arbetar mindre än 8 timmar i veckan är man dessvärre enbart försäkrad under själva arbetstiden.

Din äkta hälft och dina barn

Persongrupper som inte omfattas av en obligatorisk olycksfallsförsäkring såsom egenföretagare, hemmafruar och -män, barn med flera är ofta dåligt försäkrade. Dessa är inte täckta av en försäkring vid olycka, invaliditet eller sjukdom utöver vad som ges av de obligatoriska försäkringarna. Det rekommenderas därför att man rådgör med en specialist för att tillse att alla familjemedlemmar får önskad försäkring

Täckning vid sjukdom i Schweiz

Den obligatoriska olycksfallsförsäkringen i Schweiz täcker dig på två sätt. Dels täcker den för medicinska utgifter såsom sjukhusvård och läkemedelskostnader efter en olycka. Dels så ger den en löpande ekonomisk ersättning vid bestående men till följd av en olycka. Detta skydd ska dock inte förväxlas med ”förlorad arbetstid”, ”löneskydd” och ”invaliditetsersättning” som är andra försäkringsalternativ som också täcker upp vid sjukdom. Den kan verka vara en bagatell huruvida man har försäkring för permanent arbetsoförmåga på grund av sjukdom men här råder vi till noggrant övervägande. Den senaste statistiken visar att det i Schweiz finns 250 000 invalider varav 9 % (14 000) är invalida till följd av en olycka!

Vi rekommenderar att du tar hjälp av försäkringsrådgivning i Schweiz för att tillse att du och din familj har bra försäkringar i händelse av olycka eller sjukdom.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.