Huslån i Schweiz

Huslån i Schweiz

Om man står i begrepp att köpa fast egendom i Schweiz i form av hus eller lägenhet så finns det två typer av långivare i landet. Lånemarknaden ser därmed annorlunda ut jämfört med i Sverige där endast bankerna ger bostadslån till privatpersoner. I Schweiz kan man utöver banker också ansöka om ett lån hos försäkringsbolag, som i enlighet med FINMA (Finanzmarktaufsicht) lånar ut pengar. Sådana lån kallas på tyska för ”Hypotheken“, med andra ord hypotekslån.

Försäkringsbolagen är billigast i Schweiz

Under lång tid var bankerna de som gav de billigaste lånen och hade därmed den största marknadsandelen. Så är dock inte längre fallet på grund av de låga räntorna vilka har lett till ett ökat intresse för lån med längre löptider. Låntagare får därigenom ökad lånesäkerhet då räntenivån för lånet ligger kvar även när räntorna börjar gå upp igen.

Huslån med fast ränta i Schweiz

En annan fördel med lån till fast ränta är att det är lättare att förutse framtida kostnader och därmed göra en översiktlig budget. Detta kan göra privatekonomin enklare för en familj.

Billiga huslån i Schweiz

Ett långfristigt huslån i Schweiz har en löptid på 10-15 år, hos vissa försäkringsbolag ända upp till 25 år och när det gäller lån med längre löptider är det försäkringsbolag som Swiss Life som ger bäst villkor enligt konsumentportaler på internet. För lån med kortare löptider, till exempel 1-5 år, är det oftast bankerna som erbjuder bäst villkor.

Lägre räntemarginal i ett försäkringsbolag

Anledningen till att försäkringsbolagen erbjuder de billigaste huslånen med långa löptider ligger i sättet på vilka dessa skaffar fram sitt lånekapital. Kapitalet kommer från deras kunders pensionsavsättningar som de sparar i olika typer av kapitalförvaltningar som löper under många år. Dessa avsatta medel används bland annat till att låna ut pengar till huslån. Skillnaden mellan inlåning och utlåning kallas räntemarginalen. Räntemarginalen är lättare att hantera för försäkringsbolagen då deras utlåning finansieras med kapital från deras kunder som sätter av pengar till fasta räntor, jämfört med bankerna vars inlåningsräntor ständigt varierar.

Rådgivning om lån i Schweiz

Oavsett du står i begrepp att ta ett nytt lån för att köpa ett hem i Schweiz eller bara ska förnya eller omförhandla ett gammalt lån är det bra att ta hjälp av rådgivning. Det handlar dels om att hitta en lösning med den lägsta risken och räntan på sitt lån, men också en lösning som ger minimal skattebelastning är fördelaktigt. I samband med skatter är det till exempel sällan en ekonomisk fördel att betala av hela lånet. Du är välkommen till att kontakta alplandet.se om du vill veta mera.

Köpa eller hyra semesterbostad i Schweiz?

När vintern och därmed även vintersportsäsongen står för dörren kan det leda till en önskan om en semesterbostad i form av till exempel en stuga i bergen. För de som har en semesterbostad i Schweiz är det enkelt och okomplicerat att tillbringa en härlig helg i en lugn oas långt borta från vardagens stress.

För många det dock osäkert om drömmen om en semesterbostad i Schweiz kan bli verklighet. Utmaningarna är många, inte minst när det gäller den finansiella biten då villkoren i form av både beskattning och banklån runt semesterbostäder skiljer sig från vad som gäller vid köp av primärbostad. De grundläggande reglerna är följande:

  • Vid köp av en semesterbostad i Schweiz krävs högre kontantinsats än vad som avkrävs vid köp av primärbostad. Normalt erbjuds belåning på upp till 60 % av köpesumman, de resterande 40 % skall köparen stå för i form av kontantinsats.
  • Vid köp av semesterbostad kan man inte använda pengar avsatta i den obligatoriska pensionskassan eller de skatteoptimerade pensionsavsättningarna. Dessa möjligheter existerar endast vid köp av primärbostad.
  • Skatten på uthyrning av semesterbostaden, den så kallade Eigenmietwert, skall betalas i den kanton som semesterbostaden befinner sig i och inte i den kanton där ägaren har sin primärbostad. Detta regleras i de kantonala dubbelbeskattningsavtalen, de så kallade Interkantonale Steuerausscheidung.

Huruvida en semesterbostad rent finansiellt kan löna sig eller inte är svårt att säga. En generell regel är att kostnaden för den huvudsakliga bostaden och semesterbostaden tillsammans inte bör överstiga en tredjedel av hushållets bruttoinkomster.

Utifrån en avkastningsberäkning är en semesterbostad sällan ekonomiskt lönsamt. De eventuella inkomsterna från uthyrningen täcker knappast de löpande kostnaderna för bland annat avbetalningar på lånet, skatter och andra utgifter. Att investera i en semesterbostad gör man därför främst för det höga nöjets skull.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.