Husförsäkring i Schweiz

Husförsäkring i Schweiz

Ditt hem är något speciellt och därför är det viktigt att ha rätt försäkring om ett vattenrör skulle gå sönder eller om en storm för med sig ödeläggelse.

Husförsäkringens täckning i Schweiz

En schweizisk husförsäkring delas upp i flera täckningsområden. Det är brand, vatten- och rörskador, glasskador och så kallade elementskador (översvämning, laviner, storm, hagel och jordskalv).

Husförsäkringen i Schweiz kan vara tvådelad

Kraven på husförsäkringen i Schweiz skiljer sig åt beroende på i vilken kanton fastigheten befinner sig i. I de så kallade GUSTAVO-kantonerna (Genève, Uri, Schwyz, Ticino, Appenzell Innerrhoden, Valais, Obwalden) skall husförsäkring tecknas hos ett privat försäkringsbolag. I de övriga 18 kantonerna delas husförskringen upp i två delar. Brand och basskador skall tecknas hos ett offentligt försäkringsbolag som ägs av kantonen (som har monopol på denna del) och resten hos ett privat försäkringsbolag.

Det kan vara svårt att förstå hur husförsäkringen är uppbyggd i Schweiz. Har en person till exempel ett hus i Lausanne kräver det två försäkringsbolag, alltså den kantonala för brand och basskador och en till försäkring hos ett privat försäkringsbolag som täcker den övriga delen såsom vatten, rör och glasskador. Bredvid kantonen Lausanne ligger Valais, här tecknar man husförsäkringen endast hos privata försäkringsbolag vilket ger en mera överskådlig administration för försäkringstagaren.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.