Första pelaren AHV/IV (offentlig pension i Schweiz)

Skatteoptimering av pensionsmedel i Schweiz

Pensionssystemet i Schweiz bygger på den kända trepelarprincipen. Från myndigheternas sida så ses pelare ett – kallat AHV/IV – som basen som ska ge en grundläggande ekonomisk trygghet till medborgarna när de går i pension. AHV är en förkortning för Alters- und Hinterlassenenversicherung. IV är en förkortning för Invalidenversicherung.

Vem omfattas av AHV/IV?

Den första pelaren omfattar alla som antingen bor eller arbetar i Schweiz.  Dessa personer är enligt lagen obligatoriskt försäkrade och bidragspliktiga. I praktiken betyder det att arbetstagarna drar av inbetalningen till AHV/IV-systemet direkt från lönen. Egenföretagare och personer som inte förvärvsarbetar skall däremot själva betala in till sin lokala Ausgleichskasse. Beloppet som betalas in uppgår normalt till 10,1 % av bruttolönen och delas 50/50 mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Nedan redogörs för vilka områden den första pelaren täcker:

Pensionsutbetalning

Ersättning till barn i händelse av invaliditet hos föräldrarna

Ersättning till äkta hälft vid dödsfall

”Waisenrente” vid dödsfall

Invaliditetsersättning

När startar inbetalningarna till systemet?

Inbetalningarna startar från den 1:a januari efter det år man har fyllt 17. Det bör noteras att det är vanligt att personer som flyttar till Schweiz har så kallade inbetalningshål på sitt AHV/IV-konto. Inbetalningshål innebär att man inte kan motta en full AHV/IV vid pensionering. Om du vill ha en översikt över hur det ligger till på ditt AHV/IV-konto man du begära en kontoutskrift hos din lokala Ausgleichskasse. Alternativt så kan du kontakte Alplandet.se och genom en pensionsanalys få klart för dig hur du är försäkrat och hur pass stort belopp du har att vänta från AHV/IV vid pensionering.

Pensionsålder i Schweiz

Den officiella pensionsåldern i Schweiz utgör idag 65 år för män och 64 år för kvinnor. I samband med en förtidspensionering är det möjligt att påbörja den löpande utbetalningen från AHV maximalt två år före den allmänna pensionsåldern. Det betyder samtidigt att beloppet som lyfts från AHV reduceras med 6,8 % gånger antal år under vilka man önskar få en tidigare utbetalning. I klartext betyder det en förändring på mellan CHF 460 och 10 100 per år.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.