Förmögenhetsskatt i Schweiz

Förmögenhetsskatt i Schweiz

I Schweiz utkrävs förmögenhetsskatt. Storleken på förmögenhet beräknas genom att man lägger ihop alla tillgångar, det vill säga kontanter, värdepapper, fast egendom, bilar, båtar etcetera. Från denna summa drar man av skulder såsom realkreditlån, kassakrediter med mera. Alla personer som bor eller arbetar i Schweiz skall varje år göra en beräkning som grund för en eventuell betalning av förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatten betalas direkt till kantonen och kommunen och inte till staten. Vissa typer av pensionsavsättningar omfattas inte av förmögenhetsskatt.

Den schweiziska förmögenhetsskatten är låg

Skattesatsen för förmögenhetsskatten är precis som inkomstskatten i Schweiz progressiv i det stora flertalet av kantonerna. Undantag finns dock, i kantonerna Schaffhausen och Obwalden är förmögenhetsskatten istället regressiv för personer med stora förmögenheter. Den konkreta skattesatsen skiljer sig åt från en kanton till en annan men utgör normalt 2-10 promille. Dessutom finns som regel ett fribelopp som skall överskridas innan man blir skyldig att betala förmögenhetsskatt.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.