Företag i Schweiz

Företag i Schweiz

Schweiz upplevde 2004-2007 en period med särskilt stark tillväxt (i genomsnitt 3 % per år), precis som under början av 1980-talet. Under 2008 och 2009 stagnerade ekonomin, dock var stagnationen inte lika kraftig som i många andra europeiska länder. Under 2010 växte ekonomin med 2,7 % enligt SECO (det schweiziska finansdepartementet) och denna positiva utveckling fortsatte under 2014.

Bedömningar för 2015 talar om en BNP-tillväxt på 0,9 % och en arbetslöshet på runt 3,4 %.

KMU i Schweiz

Ryggraden i det schweiziska arbetslivet är småföretagen som går under beteckningen KMU (Kleine und mittlere Unternehmen). Dessa utgör tillsammans 99 % av alla schweiziska företag och sysselsätter över 2 miljoner personer, vilket motsvarar 2/3 av alla förvärvsarbetande i landet.

Aktiebolag i Schweiz

En av anledningarna bakom de många KMU:erna är otvivelaktigt den milda dubbelbeskattningen av utdelningar och kapitalvinster samt den enkla administrativa processen för att bilda vissa bolagstyper som GmbH och AG.

Ett aktiebolag eller enskild firma behöver endast:

En grundare

En aktieägare eller delägare

En styrelse, varav en person måste vara bosatt i Schweiz

En postadress och direktör i Schweiz

Kapital om CHF 100 000 för ett aktiebolag eller CHF 20 000 för en GmbH

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.