Fast egendom i Schweiz

Fast egendom i Schweiz

Drömmen om att äga en bostad i Schweiz börjar normalt med sökandet efter fastigheter. Den ekonomiska grunden måste analyseras för att kunna bestämma hur dyr fastighet man kan köpa. Priserna på bostäderna bestämts utifrån en rad faktorer såsom läge, infrastruktur, storlek och utformning samt fastighetens skick.

För att få ut maximal glädje av ens egendom bör den ekonomiska bördan vara acceptabel, det gäller alltså att göra en realistisk budget och hitta en bra finansiering. Här följer några av våra bästa tips på hur man kan göra detta:

80/20-regeln

I Schweiz är det brukligt att 20 % av köpesumman skjuts till av köparen i form av en kontantinsats. Resterande 80 % kan finansieras via lån, till exempel ett hypotekslån som är en typ av lån där säkerheten består av fast egendom. Hypotekslånet är ofta indelat i två delar: hypotek 1 och hypotek 2, men lånets utformning beror på låntagarens prioriteringar och hur han önskar lägga upp det.

1/3-regeln

De löpande utgifterna för fast egendom i Schweiz bör ej överstiga 1/3 av årlig bruttoinkomst. De löpande utgifterna definieras som ränteutgifter på hypotekslånet (1 och 2), förbrukningskostnader, de så kallade Nebenkosten samt eventuell amortering av hypotek 2.

Kontantinsats

Om man är i en situation där man inte har tillräckligt med kapital för att betala 20 % i handpenning finns det fortfarande möjligheter att kringgå det kravet. I Schweiz är det nämligen möjligt att pantsätta eller använda sig av en utbetalning från den vanliga pensionskassan eller kapitalpensionen som tillskott till handpenningen vid ett köp av bostad.

Lån i fast egendom i Schweiz

Den externa finansiering med Hypoteken fungerar som ett lån där köparen använder den förvärvade fastigheten som säkerhet. Hypotek 1 erbjuds vanligen på upp till 65 % av fastighetsvärdet/köppris. Utifrån ett skattemässigt perspektiv är det bästa att inte betala tillbaka detta lån (se indirekt amortering här nedanför). Hypotek 2 erbjuds från 65 till 80 %, med andra ord så utgör den 15 % av egendomens fastighetsvärde/köppris. Hypotek 2 återbetalas vanligtvis under ett antal år så att det är helt tillbakabetalat efter 15 år eller senast när pensionsåldern uppnås.

Hypotekslån erbjuds i Schweiz i form av:

  • Festhypothek (fast ränta)
  • Liborhypothek (rörlig ränta)
  • Variabel Hypothek (rörlig ränta)

Fast ränta innebär att räntan på lånet under hela dess löptid fastställs i låneavtalet. Detta har fördelen att det blir lättare att lägga upp en budget för framtida utgifter. Lån med fast ränta har en löptid på 3-15 år.

Rörlig ränta innebär att räntan på lånet kan ändra sig och bli lägre såväl som högre, allt beroende på ränteläget och situationen på kapitalmarknaden. Det ger den fördelen att om du förväntar dig en framtida räntesänkning så kan du minska dina framtida utgifter.

Skattetips – indirekt amortering

I Schweiz betalar du skatt på hyresvärdet av ägda bostäder, så kallad Eigenmietwert. Denna extraskatt beräknas utifrån fastighetens värde och läggs till den beskattningsbara inkomsten. Hyresvärdet av ens fastighet kan dock minska utifrån beskattningssynpunkt om man betalar räntor eller underhållskostnader för den. Därmed är det inte optimalt att återbetala hypotek 1 utan istället bör man använda sig av ett skattefritt sparande (schweizisk kapitalpension) som amorteringsverktyg. Vid pensionering har man då fortfarande ett lån (hypotek 1) men samtidigt också en stor pension som ger löpande skattefördelar och högre disponible inkomst.

Alplandet.se kan hjälpa dig med indirekt amortering (hypotekslånen och pensionsavsättningar).

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.