Enmansbolag i Schweiz

Enmansbolag i Schweiz

Många personer i Schweiz har påbörjat ett förvärvsliv som självständiga genom att starta ett enmansbolag, även kallad enmansföretag. Den administrativa processen för att göra detta är inte särskilt komplicerad om man får rätt rådgivning. Innan etableringsprocessen inleds rekommenderas att ge akt på följande punkter:

Gör en affärsplan

Genom att göra en affärsplan tvingas man undersöka en rad viktiga faktorer som spelar in på företagets etablering. Det kan handla om omsättning, nätverk, budget, marketing, omkostnader och så vidare. Startar man ett bolag utan affärsplan kan verksamheten snabbt bli oöverskådlig och man förlorar kontrollen. Dessutom är en affärsplan ofta ett dokument som kan begäras av myndigheter och banker.

Startkapital

I Schweiz är det möjligt att använda sina pensionsavsättningar som startkapital vid bildandet av enmansbolag. Det kan dock visa sig vara ett ”självmål” då pengarna tänkt att användas till ekonomisk trygghet efter pensionering således sätts på spel. På samma sätt finns det oftast begränsad eller ingen täckning när det kommer till oförmåga att arbeta och dödsfall. Men det finns även vissa fördelar för den enskilda personen med denna finansieringsform.

Etablering av enmansbolag i Schweiz

Varje företag behöver en juridisk form. Den mest använda bolagstypen är enmansbolag, följt av GmbH och AG. Kriterierna för valet av bolagsform bör utgå från bl.a. juridiskt ansvar, driftskostnader och beskattning. För företagsformerna GmbH och AG är bolaget en juridisk person och endast bolagskapitalet ligger till grund för bolagsmannens ansvar. I enmansbolag är man personligt ansvar för hela företagets ekonomi vid en konkurs.

Handelsregistret

Registrering av ett enmansbolag i handelsregistret är endast nödvändigt från och med en årlig omsättning på CHF 100 000. Det rekommenderas dock att man registrera sig tidigt då bekräftelse från handelsregistret (Handelsregisterauszug) ofta begärs av bland annat bank, postkontor, telefonbolag etcetera i samband med att man etablerar sig i landet.

Moms i Schweiz

Från en årlig omsättning på CHF 100 000 skall man betala moms. Det rekommenderas att man undersöker för- och nackdelar med en frivillig registrering för att betala moms beroende på verksamhet.

Försäkring i Schweiz

Vid en nödsituation är det viktigt att ett nystartat företag är optimalt försäkrat. Därför rekommenderas att man i beräkningen av en budget tar med kostnaden för en rimlig mängd av olika typer av riskförsäkringar. Beroende på bolagsform kan vissa försäkringar även vara obligatoriska. I Schweiz anses ägaren av ett enmansbolag som ansvarig för sin egen socialförsäkring. Hos en GmbH eller AG är bolaget ansvarig för de anställdas socialförsäkringar. Det vill säga att som enmansbolag har man fler sociala avgifter som skall betalas då man räknas som både arbetsgivare och arbetstagare. Bland annat ska man registrera sig hos SVA (Sozialversicherungsanstalt).

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.