De största företagen i Schweiz

De största företagen i Schweiz

Schweiz har en stark ekonomi. Landets företag är likaså starka och de största av dem har en mycket stark position inom sina branscher.  Kapitaliseringen är enorm men antalet anställda i Schweiz är begränsat. Detta är inget nytt fenomen utan beror på att det gynnsamma schweiziska skatteklimatet har lett till att många företag valt att förlägga sina huvudkontor i landet.

De största företagen i Schweiz

På första plats kommer företaget Vitol från Genève. Företaget har sina rött i Holland och bedriver verksamhet inom olja och gas. Företaget har 2 800 anställda i landet och omsätter 280 miljarder schweizerfranc om året.

På andra plats (tidigare första plats) återfinns företaget Glencore från Baar som är specialiserad inom mineraler och råvaror. Företaget har 3 300 anställda i landet och omsätter 175 miljarder schweizerfranc om året.

På tredje plats finns ytterligare en tungviktare inom råvaruhandeln och likaledes ett företag med holländska rötter, nämligen Trafigura som har gått förbi Nestlé. Trafigura omsätter 114 miljarder schweizerfranc om året och har runt 3 300 personer anställda i landet. På platserna tre till fem återfinns tre traditionella schweiziska företag: Nestlé (83 miljarder schweizerfranc i årlig omsättning), Novartis (52 miljarder schweizerfranc i årlig omsättning) och Roce (42 miljarder schweizerfranc i årlig omsättning).

Antal anställda i hela världen

De största multinationella bolagen i Schweiz mätt i antalet anställda i hela världen är Nestlé med 283 000, ABB med 120 000 och Novartis med 96 000 anställda. I Sverige är de största arbetsgivarna Volvo och Hennes & Mauritz.

Flest anställda i Schweiz

De tre största arbetsplatserna inom landets gränser är handelsföretagen Migros och Coop med 81 000 respektive 75 000 anställda. På tredje plats återfinns posten, Die Post, med 58 000 anställda.

Offentligt anställda

Det finns 70 000 offentligt anställda (inom kantoner och på federal – statlig – nivå). Det kan jämföras med 200 000 statligt anställda i Sverige (siffran inkluderar alltså ej anställda i svenska kommuner och landsting).

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.