Checklista för flytt till Schweiz

Om man som svensk skall flytta utomlands skall man (helst före eller i samband med flytten) anmäla detta till Skatteverket så att man utgår från den svenska folkbokföringen. Det är också lämpligt att innan utresa undersöka eventuella skatter och avgifter man har att betala i Sverige i samband med flytten. Skatteverket registrerar dig som utvandrad från den dag de mottar anmälan om utlandsflytt.

Hemma under helger och semestrar

Om man på grund av arbete uppehåller sig mer än 6 månader utomlands men tillbringar huvudparten av alla helger, helgdagar och semestrar i en bostad i Sverige har man eventuellt rätt att fortsätta vara registrerad som bosatt i Sverige. Enligt Skatteverket har man dubbel bosättning då man tillbringar minst en sjundedel av sin tid i Sverige och samtidigt övernattar i Sverige och i utlandet minst en gång i veckan, alternativt övernattar minst två gånger i Sverige och två gånger i utlandet varannan vecka. Här gör skatteverket en samlad bedömning av alla omständigheter och utifrån det fattas ett beslut om vart du skall anses som bosatt. Faktorer som tas med i bedömningen är vart du har din arbetsplats, hur mycket tid du spenderar i respektive land och vart familjen (make/maka, sambo, registrerad partner och barn som fortfarande bor hemma) är bosatta.

Flytt till Schweiz

Om man byter adress under tiden man bor utomlands kan man anmäla detta till Skatteverket så att den nya adressen registreras i deras uppgifter.

Sjukförsäkring

Flyttar man utomlands för att arbeta och därmed utgår ur det svenska folkbokföringsregistret innebär det också att ens sociala förmåner (t.ex. tillgång till den svenska sjukvården) i Sverige upphör. Vissa länder som Sverige har ett skattefinansierat allmänt socialförsäkringssystem medan i andra länder som i Schweiz har man ett system uppbyggd kring olika typer av privata försäkringar som man själv tecknar.

Checklista för flytt till Schweiz

  • Anmäla flytten till Skatteverket
  • Undersöka vad som gäller för skatten i Sverige – upphör man att vara skattskyldig i Sverige eller inte? Det rekommenderas att du kontaktar en internationell skattejurist.
  • Den offentliga sjukförsäkringen gäller endast för semestrar och studier, därför bör man undersöka hos myndigheterna om man kan få med sig en EU-blankett
  • Sverige har inte ingått ett avtal med alla länder om socialförsäkringar, så man bör se till att vara försäkrad i Schweiz om man reser dit för att arbeta

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.