Privatskola i Schweiz

I Schweiz finns det ett brett och differentierat utbildningsutbud av privatskolor. Dessa skolor är inte bara ett alternativ till den allmänna folkskolan utan framstår för många unga som en serös start på en målinriktad utbildning […]

Skola i Schweiz

Ett land och 26 utbildningssystem Utbildningssystemet i Schweiz följer samma federalistiska linjer som andra delar av samhället. Det betyder att varje kanton organiserar sitt eget utbildningsväsen och därmed finns det 26 olika utbildningssystem i Schweiz. […]

Internationella skolor i Schweiz

Fler och fler utlänningar flyttar till Schweiz för välavlönade jobb. I de stora schweiziska företagen kommer nästan 50 % av arbetsstyrkan från andra länder. Det finns en lång tradition av utländska företagsledare i Schweiz och […]