Skattedeklaration i Schweiz

När våren kommer är det dags att göra sin skattedeklaration i Schweiz, även kallad självdeklaration. I Schweiz är detta ganska komplicerat då det bland annat finns många tekniska termer och en brist på informationsutbyte mellan […]

Skatt i Schweiz (privatpersoner)

För att förstå det schweiziska skattesystemet så bör man vara medveten om att det förekommer skatt på tre administrativa nivåer: Bund (stat), Kanton (region) och Gemeinde (kommun) och skattesatserna skiljer sig därmed åt beroende på […]

Förmögenhetsskatt i Schweiz

I Schweiz utkrävs förmögenhetsskatt. Storleken på förmögenhet beräknas genom att man lägger ihop alla tillgångar, det vill säga kontanter, värdepapper, fast egendom, bilar, båtar etcetera. Från denna summa drar man av skulder såsom realkreditlån, kassakrediter […]

Schweiz och EU

Under lång tid har Schweiz varit utsatt för stark press av EU som menar att det schweiziska skattesystemet är för gynnsamt och därmed snedvrider konkurrensen i Europa. Liberalt skattesystem För schweizarna själva är det av […]

Betala lägre skatt i Schweiz

För många utlänningar är Schweiz ett skatteparadis. Det gäller särskilt om man kommer från Sverige som är ett land med ett av världens högsta skattetryck. Även om skatten i Schweiz som utgångspunkt redan är mycket […]

Låg skatt i Schweiz

Schweiz har en väldigt liberal typ av skattesystem som kallas ”Pauschalbesteuerung” eller ”Lump Sum Taxation” på engelska. Detta är en skattestruktur som schweizarna tillämpar på förmögna utlänningar som flyttar till landet. Personer som önskar flytta […]

Arvsskatt i Schweiz

Arvsskatten i Schweiz ligger på kantonal nivå och är därmed inte till skillnad från hur det var i Sverige innan skatten avskaffades en skatt som betalas in till staten. I 25 av 26 kantoner avkrävs […]