Skattebefriad besparing i Schweiz

I Schweiz ryms det privata pensionssparandet inom ramen för den tredje pelaren, som är uppdelad i två delar: 3a och 3b. Pelare 3a är en bunden pensionsavsättning. En 3b kan endast öppnas hos ett försäkringsbolag […]

Pensionsrådgivning i Schweiz

Livet för ofta med sig förändringar och våra personliga livsmål ändrar sig hela tiden, nya mål tillkommer och gamla försvinner. När man gifter sig och får en familj så kan målet vara att kunna köpa […]

Skatteoptimering av pensionsmedel i Schweiz

För nästan alla privatpersoner är det viktigt att om möjligt reducera skatten. Detta gäller både under den tid man förvärvsarbetar och när man mottar pension. I Schweiz är frivilliga avsättningar till en företagspension en metod […]

Tredje pelaren – privat pension i Schweiz

Det schweiziska pensionssystemet bygger som bekant på tre olika pelare. Har man en genomsnittlig inkomst kan man systemet till trots endast förvänta sig en pension som uppgår till cirka 60 % av lönen från de […]

Andra pelaren – BVG (företagspension i Schweiz)

Den andra pelaren i det schweiziska trepelarsystemet kallas BVG och är en pensionskassa. Förkortningen står för Berufliche Vorsorge och är i första hand ett sparande. I Schweiz finns det omkring 625 miljarder schweizerfranc BVG-kapital och […]

Det schweiziska pensionssystemet

Det schweiziska pensionssystemet går under beteckningen trepelarsystemet (3-Säulen-System). Systemet är ofta föremål för diskussion och kritik men har till dags datum visat sig vara mycket effektivt. Dess styrka ligger i en bra balans och avvägning […]