Olycksfallsförsäkring i Schweiz

I Schweiz har alla anställda som huvudregel en obligatorisk olycksfallsförsäkring. Arbetar man mer än 8 timmar i veckan för samma arbetsgivare är den anställda försäkrad mot olyckor och arbetsrelaterad sjukdom. Täckningen gäller dygnet om (alltså […]

Husförsäkring i Schweiz

Ditt hem är något speciellt och därför är det viktigt att ha rätt försäkring om ett vattenrör skulle gå sönder eller om en storm för med sig ödeläggelse. Husförsäkringens täckning i Schweiz En schweizisk husförsäkring […]

Pensionssparande i Schweiz

Personer som vid pensionering endast har AHV (folkpension i Schweiz) och BVH (företagspension från Schweiz) får det svårt att behålla samma levnadsstandard när de slutar förvärvsarbeta. Lyckligtvis har man även ett trumfkort i form av […]

Sjukförsäkring i Schweiz

I Schweiz är det obligatoriskt för alla som bor i landet att teckna en sjukförsäkring med en grundläggande täckning för medicinsk behandling i samband med sjukdom. Betalning av försäkringspremien sköter den försäkrade själv och kostnaden […]

Bilförsäkring i Schweiz

Försäkringstagare i Schweiz skall komma ihåg att separera den obligatoriska ansvarsförsäkringen och den frivilliga allriskförsäkringen när man jämför sina försäkringar. Den bästa bilförsäkringen är inte den med lägst premie, men med den rätta täckningen. Många […]

Hemförsäkring i Schweiz

Att välja rätt försäkring med rätt ”byggstenar“ kan vara komplicerat när man bor utomlands. Om man är ung har man normalt inte alltför värdefull egendom i form av till exempel dyra möbler. Skulle man däremot […]

Försäkring i Schweiz

De flesta personer i Schweiz har omfattande försäkringar. I genomsnitt betalar ett hushåll i landet 21 % av sin inkomst till olika försäkringar. Den överlägset tyngsta utgiftsposten i budgeten är sjukförsäkringen (Krankenkasse). För privatpersoner är […]

Rättsskyddsförsäkring i Schweiz

Varför skaffa en rättsskyddsförsäkring i Schweiz Nuförtiden blir fler och fler konflikter en rättssak. Kostnaderna för att till exempel anlita en advokat kan vara mycket stora varpå en rättsskyddsförsäkring som betalar de juridiska kostnaderna kan […]