Att flytta till Schweiz

Att komma väl till rätta i sitt nya liv i Schweiz är något som många utflyttare tycker är svårt. Flyttar man dit för ett jobb kan man ha tur och träffa många nya kollegor, men […]

Bosättning i Schweiz

Schweiz har ingått ett avtal med EU/EES-länderna om att gradvis avskaffa arbetstillstånden. Fram till den första januari 2007 fanns det dock ett krav på schweiziska arbetsgivare om att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd för sina […]

Checklista för flytt till Schweiz

Om man som svensk skall flytta utomlands skall man (helst före eller i samband med flytten) anmäla detta till Skatteverket så att man utgår från den svenska folkbokföringen. Det är också lämpligt att innan utresa […]

Språk i Schweiz

I Schweiz finns det fyra språkgrupper: tyska (64 %), franska (20 %), italienska (7 %) och rätoromanska (1 %). Det största språket är alltså tyska och i 2/3 av landet kan man höra de tysktalande […]

Var skall man bo i Schweiz?

En stor fråga när man planerar en flytt till Schweiz är vart det är bäst att bo? Ofta uppstår ett dilemma mellan hög livskvalitet och ekonomiska fördelar (till exempel låg skatt). Det är svårt att […]

Relocation Schweiz

Begreppet ”relocation“ är engelska och betyder att flytta. Internationellt används ordet ofta i samband med att en familj flyttar från ett land till ett annat. Relocation service omfattar olika typer av tjänster i samband med […]