Köp av semesterbostad i Schweiz

Om man som utlänning funderar på att köpa semesterbostad i Schweiz har man att följa bestämmelserna i lagen ”Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG)”, även kallad Lex Friedrich. Under lång […]

Köp av egendom i Schweiz

För många skandinaver är det naturligt att äga sin primära bostad. Denna lösning är dock inte alltid möjlig i Schweiz då fastighetspriserna är betydligt högre än i många europeiska länder. Därtill tillkommer relativt stränga krav […]

Köpa eller hyra i Schweiz?

Det som kännetecknar Schweiz när man studerar bostadsmarknaden är storleken på hyresmarknaden. Majoriteten av schweizarna (66 %) har valt att hyra sitt hem istället för att äga det. Det beror inte minst på att lägenheter […]

Fast egendom i Schweiz

Drömmen om att äga en bostad i Schweiz börjar normalt med sökandet efter fastigheter. Den ekonomiska grunden måste analyseras för att kunna bestämma hur dyr fastighet man kan köpa. Priserna på bostäderna bestämts utifrån en […]

Huslån i Schweiz

Om man står i begrepp att köpa fast egendom i Schweiz i form av hus eller lägenhet så finns det två typer av långivare i landet. Lånemarknaden ser därmed annorlunda ut jämfört med i Sverige […]