Arbetslöshet i Schweiz

I Schweiz är arbetslösheten överlag låg. De senaste årens finansiella avmattning har dock precis som i Sverige satt sina spår i arbetslivet. Nedskärningar, effektiviseringar och utstationering kombinerat med en stark schweizerfranc har lett till ökad […]

Anställningsavtal i Schweiz

I Schweiz finns det många olika typer av anställningsavtal. I några branscher finns det kollektivavtal och för andra yrkessektorer gäller individuella avtal. Den utan tvekan vanligaste typen av anställningsavtal är ett individuellt avtal som ingås […]

Arbete i Schweiz

I Schweiz välkomnar man utländsk arbetskraft oavsett om det rör sig om branscher som konstruktion, sjukvården, banker eller internationella företag. Den schweiziska arbetsmarknaden behöver utländsk arbetskraft. Däremot skall man inte förvänta sig att jobberbjudandena växer […]