Bilförsäkring i Schweiz

Bilförsäkring i Schweiz

Försäkringstagare i Schweiz skall komma ihåg att separera den obligatoriska ansvarsförsäkringen och den frivilliga allriskförsäkringen när man jämför sina försäkringar. Den bästa bilförsäkringen är inte den med lägst premie, men med den rätta täckningen.

Många faktorer

Försäkringsbolagens värdering skiljer sig från fall till fall. Faktorer som kön, ålder, bostad, nationalitet, självrisk, bonus och inte minst tidigare skador/olyckor spelar alla roll när priset sätts. Detta innebär att du har en individuell profil och kan få en skräddarsydd bilförsäkring i Schweiz.

De rätta tilläggen till försäkringarna

Förutom den obligatoriska ansvarsförsäkringen erbjuds man i Schweiz hel- och delförsäkring och täckning för parkeringsskador. Vilka tilläggsmoduler som man bör använda sig av beror på bilens värde. Har man en gammal bil utan något större värde är det rimligare att enbart använda ett tillägg som delförsäkring. Det betyder att kollision (trafikolyckor) inte är täckta, men däremot skador i samband med till exempel stöld, brand, hagel, glas och djur.

Självriskförsäkring i Schweiz

I Sverige är det vanligt att teckna en tilläggsförsäkring till sin bilförsäkring som täcker upp för självrisken och garanterar att en eventuell skada inte leder till en högre försäkringspremie i framtiden. I Schweiz omfattar del- och helförsäkringen även saker som brand, kortslutning, blixtnedslag, stöld, rån och skador orsakade av nedfallande föremål och ger därmed ofta ett mera heltäckande skydd än sina svenska motsvarigheter.

Självrisk i Schweiz

Bilförsäkringen i Schweiz kan ha en självrisk vilket är normalt för exempelvis skador till följd av en kollision. Många försäkringsbolag erbjuder dock försäkringar som inte har någon självrisk i samband med bland annat skadeståndskrav. Det bästa är att diskutera med en försäkringsrådgivare i Schweiz för att hitta optimal täckning.

Årlig uppsägning

Kom ihåg att när du köper en bilförsäkring i Schweiz be om att få en årlig möjlighet till uppsägning med i kontraktet. Detta är något många danskar glömmer för att istället binda upp sig på en försäkring med fem års löptid.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.