Arbetslöshet i Schweiz

Arbetsloshet i Schweiz

I Schweiz är arbetslösheten överlag låg. De senaste årens finansiella avmattning har dock precis som i Sverige satt sina spår i arbetslivet. Nedskärningar, effektiviseringar och utstationering kombinerat med en stark schweizerfranc har lett till ökad arbetslöshet i landet.

Arbetslöshetsförsäkring i Schweiz

Om man drabbas av arbetslöshet ser ”skyddsnätet“ annorlunda ut jämfört med i Sverige. Det beror inte minst på att arbetslöshetsförsäkringen (ALV) är obligatorisk i Schweiz. Avgiften till försäkringen dras automatiskt av arbetsgivaren och kostnaden delas 50/50 mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avgiften är således en del av socialavgifterna och utgör cirka 2,2 % av den försäkrade lönen (den så kallade AHV-lönen).

De i Schweiz som står utanför den obligatoriska arbetslösheten är som huvudregel:

  • Vissa personer inom lantbruket
  • Män och kvinnor som uppnått allmän pensionsålder

För att man ska kunna kvalificera sig för utbetalning av arbetslöshetsförsäkring skall man vidare uppfylla följande villkor:

  • Vara arbetslös
  • Vara föremål för en finansiellt mätbar arbetslöshet
  • Vara bosatt i Schweiz
  • Ej ha uppnått allmän pensionsålder
  • Ha arbetat i minst 12 månader
  • Stå till arbetsmarknadens förfogande

Arbetslöshetsdagpenning i Schweiz

Beloppet man får utbetalat kallas för arbetslöshetsdagpenning eller enbart dagpenning. Hur mycket som betalas ut beror på AHV-lönen (den försäkrade lönen) de föregående 6 eller 12 månaderna.

Hur mycket betalas ut?

Dagpenningen fastställs utifrån en beräkning av genomsnitt, den försäkrade lönen kan maximalt utgöra CHF 10 500 per månad. Dagpenningen utgörs av 70 % av den försäkrade lönen och betalas ut som mest under 24 månader. Om den arbetslösa har hemmaboende barn yngre än 25 år kan 80 % av lönen betalas ut. Om man vid periodens slut fortfarande inte har hittat ett nytt arbete kan man ansöka om ekonomiskt stöd.

Exempel 1:

En person som vid avsked har en årlig lön på CHF 15 000. kan som mest erhålla CHF 126 000 (det övre taket, det vill säga 10 500 per månad)) x 70 % = CHF 88 200 om året i två år.

Exempel 2:

En person som vid uppsägning har en årlig lön på CHF 75 000 kan som mest erhålla CHF 75 000 x 70 % = CHF 52 500 om året i två år.

Karenstid vid arbetslöshet i Schweiz

Utbetalningen av dagpenningen sker efter en karenstid. Karenstiden är beroende av storleken på den försäkrade lönen och ligger normalt på mellan 5-20 dagar efter att man skrivit in sig. Kom ihåg att om man inte anmäler sin arbetslöshet senast dagen efter man lämnat sitt jobb så minskar längden på utbetalningsperioden.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.