Anställningsavtal i Schweiz

I Schweiz finns det många olika typer av anställningsavtal. I några branscher finns det kollektivavtal och för andra yrkessektorer gäller individuella avtal. Den utan tvekan vanligaste typen av anställningsavtal är ett individuellt avtal som ingås mellan arbetsgivaren och den anställda.

Anställningsavtal i Schweiz

Om det uppstår frågor runt faktorer som inte finns beskrivna i anställningsavtalet behandlas dessa i enlighet med föreskrifterna i lagen Bestimmungen des Schweizerischer Obligationrecht (OR). Bestämmelserna i lagen gäller endast om inte annat föreskrivs i anställningsavtalet. Utöver OR beskriver också den schweiziska arbetsmarknadslagen vilka rättigheter arbetstagaren har avseende faktorer som övertid, söndagsarbete och föräldraskap.

Som ett minimum uppmanas du att i samband med en anställning i Schweiz vara uppmärksam på följande faktorer:

Arbetstid per vecka

Lön: månadslön, veckolön, timlön

Ledighet

Eventuell 13:e månadslön. En trettonde månadslön är vanligt i många branscher i Schweiz.

Dagsersättning och Lohnfortzahlung vid sjukdom och olycka

Indexering av lönen

Helgdagar

Uppsägningstid

Konkurrensklausul

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.