Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/alplandet.se/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/alplandet.se/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601
Tredje pelaren – privat pension i Schweiz - Alplandet.se

Tredje pelaren – privat pension i Schweiz

Tredje pelaren - privat pension i Schweiz

Det schweiziska pensionssystemet bygger som bekant på tre olika pelare. Har man en genomsnittlig inkomst kan man systemet till trots endast förvänta sig en pension som uppgår till cirka 60 % av lönen från de två första pelarna tillsammans. Huvudregeln är också att ju mer man tjänar desto sämre pension (i form av beloppets procentuella storlek jämfört med den tidigare lönen) har man att förvänta sig från pelare ett och två.

Kom ihåg att försäkra lönen

Den tredje pelaren, det vill säga det privata pensionssparandet, ger en möjlighet att själv planera för framtiden då den gör det möjligt att själv sätta av önskad summa efter behov vilket innebär att man i framtiden kan få ut betydligt högre pension än vad som skulle ha varit fallet om man endast pensionssparade inom ramen för pelare ett och två. Utöver att säkra den framtida pensionen är det även viktigt att försäkra sin lön utifall att man skulle bli oförmögen till arbete innan pensionering.

Lön högre än CHF 80 000

Det allmänna schweiziska pensionssystemet (pelare ett och två) har som huvudregel stora brister om man har en årlig lön överstigandes CHF 80 000. Det handlar här både om brister i den obligatoriska försäkringen för invaliditet och dödsfall samt den pension man hoppas kunna njuta av när arbetslivet är färdigt. Vi rekommenderar att man så snabbt som möjligt ser till att hitta en bra lösning för sitt pensionssparande när man börjar arbeta i Schweiz.

Vad ska man välja?

Vid val av pensionsform under den individuella tredje pelaren kan man välja mellan en 3a och en  3b. Pelare 3a har de största skattemässiga fördelarna. Både 3a och 3b gör det möjligt att självständigt planera för pensionen med eller utan extra tilläggsförsäkringar för invaliditet och/eller dödsfall.

De viktigaste egenskaperna hos pelare 3a är enligt oss:

 • Enbart förvärvsarbetande kan upprätta en pelare 3a
  • Möjlighet till ett årligt skatteavdrag på upp till CHF 6 758 (2016)
  • Utbetalningen är minimalt beskattad och beroende av bostadsort
  • Vid dödsfall övergår pengarna till de rättmätiga arvingarna
  • Pengarna kan användas till köp av fastighet (primärbostad)
  • Avsättningarna till pelaren är inte föremål för förmögenhetsbeskattning i Schweiz


De viktigaste egenskaperna hos pelare 3b är enligt oss:

 • Den försäkrade personen kan fritt bestämma till vem pengarna skall tillfalla vid dennes död
  • Inget maximibelopp för inbetalningar
 • Sker en utbetalning i form av ett engångsbelopp är detta som huvudregel skattefritt
  • Täckning för konkurs
  • Besparingarna kan pantsättas
  • En löpande premie ger endast begränsat årligt skatteavdrag
  • Det är möjligt att kombinera täckningar för invaliditet, dödsfall och besparingar

En privat pension under den tredje pelaren är rekommenderat inte bara som en riskoptimering för att gardera sig för dödsfall och invaliditet utan också som ett medel till skattebefriade besparingar. Detta gäller särskilt för pelare 3a som är ett förstahandsval, inte minst på grund av de stora skatteavdragen som är möjliga inom dess ram, men även för pelare 3b. Utöver det är det möjligt att genom bägge pelarna göra en långsiktig investering med antingen garanterad minimiränta eller garanterad minimiutbetalning.

Klicka här för att se en film om pensionssparande.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.