Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/alplandet.se/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/alplandet.se/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601
Det schweiziska pensionssystemet - Alplandet.se

Det schweiziska pensionssystemet

Det schweiziska pensionssystemet

Det schweiziska pensionssystemet går under beteckningen trepelarsystemet (3-Säulen-System). Systemet är ofta föremål för diskussion och kritik men har till dags datum visat sig vara mycket effektivt. Dess styrka ligger i en bra balans och avvägning mellan olika fördelar och nackdelar. Trots återkommande reformer kvarstår systemets grundläggande struktur utan att genomgå några större förändringar.Pension-i-Schweiz

 

Den första pelaren i Schweiz

Den första pelaren kallas AHV/IV och har många likheter med den svenska folkpensionen. Dess fördelar ligger i en snabb uppbyggnad av en hög täckningsnivå, en solidaritetsprincip och en inflationstäckning.

Nackdelen är känsligheten för den demografiska utvecklingen och kommande generationers vilja till inbetalning/finansiering.

Inom den första pelaren betalas det automatiskt in pensionsavsättningar till ett personligt konto i en Ausgleichskasse.

AHV (Alters- und Hinterlassenenvorsorge) innehåller en ålderdomspension kombinerat med täckning för dödsfall. . IV (invalidenversicherung) är en invaliditetsförsäkring. AHV/IV omfattar alla personer som bor i Schweiz. Avsikten är att den ska ge en grundläggande trygghet för att möjliggöra upprätthållandet av ett existensminimum i händelse av pensionering, invaliditet och dödsfall.

AHV bygger på ett system med omfördelning. Det betyder att tjänsterna finansieras med inbetalningar. I teorin är AHV-systemet skyldigt att hålla ett kapital motsvarande ett års utbetalningar i reserv, något som dock knappast respekteras nuförtiden. För mer information klicka här.

Den andra pelaren i Schweiz

Fördelarna i den andra pelaren – som kallas BVG eller enbart pensionskassan – ligger i dess okänslighet för den demografiska utvecklingen, en decentraliserad struktur och möjlighet till ett skräddarsytt upplägg genom överenskommelse mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare.

BVG (Berufliche Vorsorge) försäkrar alla arbetstagare som tjänar mer än CHF 21 150 om året. Syftet med BVG är att trygga en rimlig levnadsstandard och den ska ses som en tilläggstäckning till AHV som ger ett extra tillskott vid pension, invaliditet och dödsfall.

Utbetalningen av BVG vid pension baseras på ett fondsystem där utbetalningen finansieras av arbetstagarens besparingar under åren som personen förvärvsarbetade.

Kom ihåg att de inbetalade pengarna till en pensionskassa är personliga så man tar med sig de om man byter jobb. Detta är den så kallade Freizügigkeitsleistung som antingen skall parkeras på ett bankkonto eller i en försäkring tills den nya pensionsfonden har öppnats efter bytet av jobb.

Luckor i Pensionen

Om du inte har bott och arbetat i Schweiz hela livet kan du ha ett inbetalningsunderskott som kan påverka din framtida pension och levnadsstandard. Dessa underskott kan du täcka upp för genom extra inbetalningar och därför rekommenderar vi att du vänder dig till en pensionsrådgivare i Schweiz för att få optimal utdelning.

Skatteoptimering med den 3:e pelaren

Den tredje pelaren (3a, påminner om en dansk kapitalpension) har rönt stor internationell uppmärksamhet. Många länder har idag infört liknande system för att försöka kopiera framgångarna hos det schweiziska originalet.

Inom den tredje pelaren görs inbetalningar till den privata pensionen

Den tredje pelaren är uppdelad i 3A och 3B. Bägge dessa delar gör det möjligt att avsätta extra medel för den egna pensionen. Inbetalningar till 3A maximeras av att det finns flera typer av skatteavdrag kopplade till pelaren och den liknar därmed bland annat den danska kapitalpensionen. Maximalt belopp för 2016 är CHF 6 768. Pelare 3B har en annan fördel då den bland annat har förmånsklausul och ingen bindningstid. Det schweiziska pensionssystemet är komplicerat och svårt att överblicka så det är rekommenderat att kontakta en specialist för att skräddarsy den lösning som passar bäst för den egna situationen och som ger bästa möjliga skatteavdrag.

Klicka här och se en film om trepelarsystemet i Schweiz.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.