Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/alplandet.se/public_html/wp-content/plugins/easy-heads-up-bar/lib/cmb/init.php on line 746
Land og folk i Schweiz-arkiv - Alplandet.se

Landet Schweiz

februari 25, 2016

Schweiz har ett centralt geografiskt läge i Europa och gränsar till fem länder: Tyskland i norr, Österrike och Liechtenstein i öst, Frankrike i väst och Italien i syd. Befolkningen i Schweiz Befolkningstätheten i Schweiz är […]

Demokrati och politik i Schweiz

februari 25, 2016

Schweizarna betraktar sig själva som en ”viljenation“. Anledningen till denna beteckning är att landet inte utgör en etnisk, språklig eller religiös enhet. Schweiz är sedan landet bildades 1848 en förbundsstat och den näst äldsta sådana […]

Framtidens Schweiz

februari 25, 2016

Den schweiziska konsensusmodellen (blandmodellen) Schweiz är vad man kan kalla en politisk nation där mångfalden inte uppfattas som ett hinder för nationell enhet, men tvärtemot som ett nationellt särdrag i sig. Schweizarna har förmått vända […]